Samodzielne paski Visual Cholesterol BSI do pomiaru zawartości cholesterolu we krwi

proste w zastosowaniu
do samodzielnej kontroli
nie wymagają stosowania elektronicznego glukometru
kolorowa skala porównawcza

 

Samodzielne paski Visual Cholesterol BSI służą do pomiaru zawartości cholesterolu we krwi. Zapobieganie i wczesne diagnozowanie chorób serca polegające na kontrolowaniu poziomu stężenia cholesterolu we krwi, czynnika ryzyka.
Dzięki paskom Visual Cholesterol  możliwe jest szybkie i bezpieczne sprawdzenie poziomu stężenia cholesterolu we krwi, dzięki temu można określić, czy leczenie jest konieczne lub czy konieczna jest zmiana leczenia, ponieważ bieżące jest mało skuteczne.

Dzięki systemowi Visual Cholesterol  pacjent może dokonywać samodzielnego pomiaru poziomu cholesterolu we krwi kapilarnej. Wszystkie wyniki powinny być zawsze konsultowane z lekarzem. Stężenie cholesterolu we krwi jest mierzone w zakresie 140-400 mg/dl. Badanie stężenie cholesterolu we krwi jest zalecane osobom palącym, spożywającym alkohol oraz wysokotłuszczowe posiłki, ponadto zaleca się przeprowadzanie testów osobom z nadwagą i niećwiczącym regularnie. Regularne kontrolowanie poziomu cholesterolu jest istotne dla osób obciążonych genetycznie oraz po 60 roku życia. W opakowaniu znajdują się 2 sztuki.