Program Aktywny Samorząd daje możliwość uzyskania dofinansowania poprzez ogólnopolski program pomocy osobom niepełnosprawnym „Aktywny Samorząd”.
Realizacją programu zajmują się jednostki wyznaczone przez samorządy powiatowe – Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.Jednym z obszarów wsparcia jest likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym (Moduł I, Obszar C: likwidacja barier w poruszaniu się w ramach którego można kupić wózek elektryczny inwalidzki lub skuter elektryczny).

Zadanie 1 : Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym - 7.000 zł (przy opinii eksperta - 20.000 zł) - udział własny - 10%,
okres karencji 3 lata,
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Zadanie 2 : Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
o niepełnosprawności - 2.000 zł,
udział własny - 0%.

 

Jeżeli nie wiesz jaki wybrać wózek lub skuter, prosimy o kontakt - dobierzemy i zrealizujemy Twoje dofinansowanie.